פתח דבר ושלמי תודה

החזרה לארץ ישראל שצוירה בתמציתיות במילים "להיות עם חופשי בארצנו , " כללה בחובה את עיצובו מחדש של העם היהודי , את יצירתה של החברה החדשה ואת צמיחתה של העברייה החדשה לצדו של העברי החדש . האסופה שלפנינו מקבצת שמונה מאמרים שפורסמו בשמונה בימות שונות ועודכנו מחדש * ושני מאמרים שנכתבו במיוחד לקובץ זה . המחקר שתחילתו בעבודת מ . א . שנכתבה לפני למעלה מעשרים וחמש שנה והמשכו ועיבויו כאן ועכשיו , מבקש להציג את אנשי העליות הראשונות מתוך ראייה מיגדרית . הספר כתוב אפוא במבט כפול : הוא בוחן בחינה מחודשת את חברת "הישוב" מתוך שאלות של זהות נשית בתחום הפרט ובתחום הכלל , והוא מאתגר סוגיות אלה מתוך עיון בספרות היסטורית מיגדרית העוסקת בחקר נשים ומגדר ברחבי העולם היהודי והלא יהודי . התקופה הנחקרת משתרעת על פני ארבעה עשורים , מראשית שנות השמונים של המאה התשע עשרה ועד לראשית שנות העשרים של המאה העשרים . ארבעה עשורים רבי עניין אלה ראו את עלייתן של שלוש העליות הראשונות , את דעיכת השלטון העות'מאני , את שנות ההרס של מלחמת העולם הראשונה ואת השחר שהפציע עם " התקוות הגדולות" שליוו את ראשיתו של השלטון הבריטי בארץ . קי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד