התוכן

פתח דבר ושלמי תודה 9 שער ראשון : צמיחתה של חברה חדשה - העלייה הראשונה ( 1903-1882 ) פרק ראשון : נשים ומיגדר בהיסטוריוגרפיה של העלייה הראשונה 13 פרק שני : האישה - האם "עובדת , " או "חברה" במפעל התחייה ? 36 פרק שלישי : מב 0 מיגדר לפי סיפורי חנה סרגר 65 פרק רביעי : פרסי כציבור : איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה 101 שער שני : העשור המעצב - העלייה השנייה ( 1914-1904 ) פרק חמישי : חוות הפועלות בכנרת , 1911 , 1917 כפתרון לבעיית הפועלת בעלייה השנייה 137 פרק שישי : האישה העברייה החדשה - השומרת כמקרה מבחן 181 פרק שביעי : לדמותה של האישה בעלייה השנייה : האזרחית 193 שער שלישי : בין שתי תקופות - ראשית השל 0 ון הברי 0 י ( 1920-1918 ) פרק שמיני ו הזנות בקרב בנות ירושלים במוצאי מלחמת העולם הראשונה מבט גברי ומבט נשי 219 פרק תש'ע : ' תדמ'ת האישה ויחסם של חכמי ההלכה אליה 241 פרק עשירי : זהות נשית ומהות נשית בשיח פועלות ואזרחיות ( במקום סיכום ) 258 ביבליוגרפיה 278 מקורות המאמרים 300 לילדי' ונכד" באהבה  אל הספר
הקיבוץ המאוחד