מפתח מקורות מספרות חז"ל

משנה ברכות ב ב : 276 ג א : 158 ג ז : 197 ד טו : 328 ה ו : 198 ז א : 297 דמאי א כד 217 .- ד , א : 93 יומא ג ה : 198 ח ו : 146 ראש השנה ג ח ט : 75 בבא מציעא ז , ה : 121 סנהדרין א , ו : 73 אבות א ד : 153 ב ה : 273 ג ג : 202 תוספתא ברכות א 54 : 7 ד טו : 71 , 18 ה ה ז : 256  אל הספר
הקיבוץ המאוחד