6. ההיררכיה בברכות כשיקוף ההיררכיה האנושית

בכמה מקומות בסוגיה נערכים דיונים במעמדה של ברכת המזון , במקומה של ברכת הזימון ובמקומה של ברכת "הטוב והמטיב" בתוך ברכת המזון . ברצוני לקרוא את הדיונים העוסקים במעמדה של ברכת המזון ובמבנה שלה כפי שהם מתבטאים בסוגיה שלנו , גם כשיקוף של הדיונים החברתיים ( שבהם עסקנו עד כה , ( מעין דרך אחרת לדון כאותן שאלות . לשיקוף החוויה האנושית דרך דיונים על עשיות דתיות יש שתי משמעויות עיקריות : האחת , הרחקה של החוויה האנושית . המתחים שראינו בשאלות כגון הקהילה ו"האחר" וההיררכיה הפנימית בקהילה , מורחקים מהשדה האנושי לשדות רגישים פחות - מעמדה של ברכה אחת ביחס לברכות האחרות . המשמעות האחרת - הפיכת הדיון מאנושי לאוניברסלי , לבעיה השייכת גם לעולמם של הטקסטים והפולחנים הקדושים ולא רק לעולמם של בני האדם . מהכללה זו יילמד כי גם בין הברכות יש תחרות על בכירות , . 125 ברכות מז ע"ב . וכי גס ביחס לברכות ניתן לשאול מה עדיף - יחיד או קבוצה , מי שייך לקהילה ומי לא וכדומה . התחרות , האיום , האיבה והמתחים פושטים את לבושם האנושי והופכים למעין יישות עצמאית , לכוח המתפקד בכל תחומי ההוויה . בשורות הבאות אנסה להראות כיצד מתפקד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד