5. רוחבו של הגבול - "האחר הנייד"

לגבולות יש היבטים של עוצמה ותדירות , של נוקשות ושל גמישות . לעיתים קרובות עולות שאלות המתייחסות למידת הבהירות שבה עוצבו והוגדרו הגבולות . גבולות בין העצמי ובין האחר יכולים להיות מתוארים בצורה חדה וברורה , ובכך לתרום להגדרתם ולנבדלותם זה מזה . [ ... ] גבולות יכולים לעזור בגיבוש העצמי או בגיבוש הזהות הקבוצתית , בהבדלה ובהבחנה שהם יוצרים בין הפרט או הקבוצה ובין האחר ( ים . ( לצורך זה הם עלולים להתחם בצורה שרירותית כדי לספק הבחנה כזאת , אף שההבדלים אינם משמעותיים כמעט . דוגמה לכך היא האבחנה שקבוצות אידיאולוגיות מבחינות בינן ובין קבוצות אחרות מאותו זן אידיאולוגי , כמו קבוצות דתיות או פוליטיות . [ ... ] התופעה מעידה על הצורך האדיר בייחוד ובשוני מהאחר , וכן על הפחד והחרדה המתעוררים עקב הנטייה להתמזג עימו בתור "רומה , " "זהה" וחלק מהעצמי [ ... ] גבולות הם גם נקודת מפגש חשובה , מקום שבו צדדים שונים יכולים להפגש ועושים זאת . לעיתים גבולות מאפשרים וכוללים שטח הפקר , תחום שאינו תחת שיפוטו של אחד הצדדים בצורה ברורה ומובהקת . דווקא שטחי ספר אלה משמשים לא אחת אזורים שבהם מפגשים ובדיקות של תגובה הדדית...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד