7. חכמים סועדים עם "האחר"

" הבשורה היא בשר . כל פרק שבועי ( חצי שעה ) של "רעייתי האמריקאית " ! צריך להסתיים בשיר הלל לנתח בשר , שיוצג בו . שיאה של החגיגה יהיה אכילתו המענגת . הבשר ( ולא הרעיה ) הוא כוכב הסדרה ! ברור ש"רעיית השבוע" חשובה אף היא . עליה להיות נאה , מעוררת תיאבון , כל אמריקאית היא הבשר בלבוש אשה ... באמצעותה ירגישו עקרות הבית של יפן את תחושת החמימות הלבבית , את הנעימות והנוחות של הכית - את ערכי המשפחה המסורתיים שהבשר האדום של אמריקה הכפרית הוא סמלם . " ( רות ל . אוזקי , שנת הבשרים שלי ) פרק זה עוסק בבחינתם של חמישה מבחני סעודה בהם סועזץים ) חכמ ( ים ) עם "האחר" - זה שאינו נמנה עם חוגי החכמים . כיוון שהספר כולו מתמקד בניסיון ראשוני לבחון את סעודות החכמים מנקודת המבט של השיח החברתי דתי שהן מייצרות ומשקפות , בחרתי לעסוק בעיקר בניתוח יסודי של הסעודות בחוג הפנימי של החכמים . למרות ואת , אני מבקשת להציג בפרק זה בדיקה מדגמית של מעשים שלא זכו להתייחסות שיטתית במחקר זה - מפגשי הסעודה של החכמים עם "האחר . " לבדיקה מדגמית זו יש כמה מטרות : ראשית - אני מבקשת להצביע בעזרתה על הפוטנציאל המחקרי המיוחד הגלום בקבוצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד