4. היענות והימנעות

אותו דבר עם האוכל . אתה אוכל , אתה משקיע אנרגיה , יש לך אמורטיזציה של הלסתות והשיניים , אחר כך אתה קם בבוקר , הבטן מייבבת , איפה האוכל ? עד היום אכלתי לפחות שש מאות פרות , איפה הפרות ? היה יכול להיות לי היום עדר . ואני צריך לראות את כל הבזבוז הזה בלב כואב , ולהתחיל כל יום מחדש . ( חנוך לוין , שיץ ) שתי ההתנהגויות הקיצוניות ביותר ביחס לאכילה הן הימנעות מאכילה מחד גיסא וגרגרנות וזללנות מאידך גיסא . כיוון שמחקר זה עוסק בסיפורי סעודה , רוב המעשים יעסקו - מטבע הדברים - בקצה הגרגרני של האכילה . ההכרעה לצד ההימנעות מתרחשת לרוב לפני ההגעה לשולחן הסעודה ועל כן לא יינתן לה ביטוי מלא במחקר זה . בעולמם של חז"ל אנו מוצאים יחס מורכב ביותר לגוף האדם ומשום כך יש לצפות גם ליחס מורכב כלפי האכילה . חוויית האכילה היא במקרים רבים בבואה של החוויה המינית , ובכל מקרה - בין חוויית האכילה לחוויה המינית טוויה רשת סבוכה של קשרים סמליים והעברה . כבר בסיפור גן העדן כרוכה החוויה המינית בחוויית האכילה : רק לאחר האכילה מפרי עץ הדעת ובעקבותיה , יודע אדם את אשתו . שימוש רב נעשה בספרות סז"ל במושגים מתחום המזון כדי לתאר ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד