3. מבחני כשרות - הכשלה וחשדנות בענייני כשרות

" אמר בעל הבית לדייכסיל , מר דייכסיל מפני מה עשתה אשתי סעודה של חלב ולא של בשר , שלא ימנע עצמו אותו צדיק מלאכול בשר במקום שאינו מכיר . בדיחה זו בדיחה כפולה היתה , שהרי דייכסיל לא היה זהיר לאכול דוקא בשר כשר וביתו של מר כהן היה נהוג כדת . " ( ש "י עגנון , בנערינו ובזקנינו ) בקבוצה משמעותית ביותר של מבחני הסעודה נבדקות ידיעותיו ומידת הקפדתו של הסועד בענייני כשרות . מבחנים אלה הם , לפי הבנתי , הנועזים . 40 ויקרא רבה לג , א . . 41 כגון : בבלי , חגיגה טו , ע"ב : מה אגוז זה , אף על פי שמלוכלך בטיט ובצואה - אין מה שבתוכו נמאס , אף תלמיד חכם , אף על פי שסרח - אין תורתו נמאסת . וכן בבלי מנחות נג ע"ב : מה זית אין עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים , אף ישראל אין להם בטילה עולמית לא בעולם הזה ולא בעולם הבא . ככל הידוע לי , משלי המזון משתמשים בדוגמאות מן הצומח ומעניין לראות שבמשל זה משתמש רבי בדוגמא מן החי . . 1 בחרתי להשתמש במונח "כשרות" כיוון שלא מצאתי מתאים ממנו . כוונתי היא למגוון מקרים שבהם האוכל אינו תקין מבחינה הלכתית . סעיף זה כולל , מלבד אכילת בשר בחלב , ודג ללא סימני כשרות - גם א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד