1. מבחני ברכות - נוסח וקדימויות

אחת מדרכי המבחן הפופולריות ביותר בקרב החכמים , דרך שהיא ייחודית לתרבות היהודית , היא מבחן הברכות . במבחן זה נבדקת בקיאותם וחריפותם של משתתפי הסעודה בנוסח הברכות ובדיני הקדימויות בברכות , עניינים שעשויים להיות סבוכים ביותר . מבחן זה בצורותיו השונות מוסיף להתקיים עד ימינו . הנבחן נדרש לבחור מזון מתוך מגוון המאכלים המוגשים לשולחן ( בהתאם לסדרי הקדימויות ההלכתיות ) ולברך בקול את הברכה המתאימה , במטרה להוציא את כל הסועדים ידי חובה . בדרך זו נבחנת ממילא גם שאלת השתייכותו של המברך לקהילה ומעמדו בתוכה . האם ידע לברך ? האם ידע לבחור את המאכל המתאים לברכה הראשונה ? ואולי אפילו יצליח להתחכם , "להערים" על מארחיו ולהציע בפניהם חידוש הלכתי ? מבחן הברכות מציע דרך ייחודית , ולרוב לא פורמלית , לבחינת בקיאותם של החכמים המשתתפים בסעודה . שני סוגים של מבחני ברכות ניכרים מן המקורות . מבחן ירע ומבחן חריפות . מבחן הידע הוא מבחנם של "מתחילים" או של "חכמים פשוטים , " ובו נדרשים הנבחנים להראות בקיאות בהלכות הברכות . חלק נכבד ממבחני החניכה והמעבר , כלומר - ממבחני ההצטרפות לקהילת 1 החכמים - הם מבחני ברכות . מבחן ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד