חלק א': סעודות חכמים לסוגיהן

נקודת המוצא של ספר זה היא ההנחה שכל סעודה המתוארת בספרות חז"ל איננה רק סעודה , אלא גם סיטואציה דתית , למדנית , חברתית וכמובן גופנית . תיאורי הסעודות , כאמור , נועדו לספר על מבחנים שמעבירים הסועדים ובעלי הבית זה לזה . בחרתי לחלק את תיאורי הסעודות לשבעה פרקים , על פי סוגי המבחנים שהסועדים עומדים בהם . חלוקה זאת היא שרירותית במידה מסוימת , וניתן היה לדון באותן סעודות ממש בהקשרים אחרים ומנקודות מבט אחרות . במבחני הסעודה החזליים נפגשים ההלכה והמציאות , חיי היחיד וחיי הקהילה . העובדה שמבחני הסעודה בודקים מגוון רחב של תחומי חיים , מלמדת אותנו על ריבוי המשמעויות וההקשרים התרבותיים שבהם מתפקדים המזון וחוויות האכילה בעולמם של חז"ל : בתחומי הידע והיכולת השכלית בודקים מבחני הסעודה את היכולת ליישם ידע הלכתי , את חריפותו השכלית של הנבחן ואת יכולתו לפתור מתחים בין ההלכה למציאות . בתחום הדתי מציעים מבחני הסעודה בדיקה קיצונית של עמדת הלמדן בשאלת גבולות חירותו וחריפותו הלמדנית בעולם המעשה - עולם שבו הטעות העיונית מיתרגמת לטעות מעשית , לחטא . חכמים ממקדים מעשים בתורת המידות ומשתמשים בסעודה כדי ללמד את תל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד