7. הסעודות בעולם העתיק

בפרק זה אדון בכמה תיאורי סעודות ששרדו בטקסטים מהעולם העתיק . מטרת הדיון אינה לבחון את ההשפעה התרבותית , הישירה או העקיפה , של הטקסטים אהדדי , אלא להשוות בין דרכי השיח המשתקפות בתיאורים אלה ובין מבחני הסעודה החזליים . מתוך ההשוואה , אנסה להצביע על מגוון ביטויים להיררכיה החברתית , ליחסים שבין אכילה לחוכמה וליחסים שבין אכילה לאינטימיות ולריחוק חברתי . 48 א . האפוסים ההומר"ם בשני האפוסים הארוכים של הומרוס , האודיסיה והאיליאדה , יש כמה וכמה תיאורים של סעודות . כפי שציין א' אלתר , הסעודה בטקסטים אלה היא חלק קבוע מסצינת הדפוס של המפגש . אולם הסעודה עצמה מתוארת לרוב בקצרה ומפאת קיצור זה אי אפשר לאפיין בה תבניות קבועות . נמנה כמה מאפיינים חשובים לענייננו , המתקיימים בסעודות הללו ובמתרחש סביבן : . 1 הסעודה היא חלק מסצינת הדפוס של המפגש הידידותי , ומבטאת ידידות והערכה . המארח מארגן סעודה מיוחדת לאורח שיצר רושם חיובי . נראה , כי תכלית תיאורה של הסעודה החומרית היא הצגת אווירה של פיוס וידידות . זאת , בניגוד לתיאורי הסעודה החזליים 50 המתארים יחסים מתוחים בין הסועדים , לצד יחסי ידידות .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד