6. מיון הסעודות

בסעודות המתוארות בספרות חז"ל נמצא כמה סוגים של מבחנים היררכיים ע סעודות שבמהלכן מוגדרת ונבחנת עצם השתייכותם של אנשים שונים לקבוצת תלמידי החכמים . - סעודות שבהן מתקיים מאבק לשימור המקום בהיררכיה הפנימית בעולמם של החכמים , או לשינויו . - סעודות שבמהלכן נבחנת מערכת היחסים בין החכמים לקבוצות אחרות בעם היהודי ( ואף בסביבה הנוכרית ) ונבחן מעמדם של החכמים ביחס לקבוצות אלה . את מבחני הסעודה השונים אמיין על פי שתי שיטות מיון : על פי חלוקה נושאית - האנשים שעמם נפגשים החכמים בסעודה ; ועל פי התמקדות ב"מונחי הסעודה" - ברבים מהמעשים ניתן למצוא מונחי מפתח שבעזרתם מתוארת הסעודה . מונחים אלו מופיעים ברוב המעשים , בדרך כלל כבר במשפט הראשון . מונחי הסעודה מעידים על אופיה של הסעודה . ההנחה עליה בנויה שיטת מיון זו היא שיש מטבעות לשון ( כדוגמת המטבעות בני זמננו : "היה היה , " "פעם בארץ רחוקה , " "שני יהודים נוסעים ברכבת" וכדומה , ( המופיעים בפתיחת סיפורים ותכליתם לכוון את השומע למחוזות סיפוריים מסוימים ( אגדות , בדיחות . ( הדבר נכון לא רק באבחנה בין סוגות אלא גם בתוך הסוגה עצמה . במהלך איסוף מעשי הסעודה התר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד