3. כלים ומודלים ספרותיים

מבחן הסעודה כסצינת דפוס י סצינת דפוס היא קונוונציה תבניתית חוזרת של סימטרית או של ניגוד . א' אלטר ( 1981 ) שאל מביקורת הומירוס את המונח "סצינת דפוס , " כדי להבהיר בעזרתו קונוונציה יסודית של הסיפור המקראי . . 33 א' מרקוס ( 1998 ) עמ' 118 . 119 . 34 דיונו של א' אלטר על קיומן של סצינות דפוס בספרות העברית הקדומה אינו ראשון . יחד עם זאת , ייחודם של דבריו הוא בניסיון להציע גם התבוננות רחבה ומכלילה על התופעה בסיפורי המקרא . י' זקוביץ ( תשל"ט ) התייחס גם הוא לחשיבות זיהויים של קונבנציות ומבנים ספרותיים . לדבריו , תכליתה של הכרת מבנים אלה היא לעמוד "על כל סממניו הצורניים של הדגם אך בכך לא סגי ; לא נסתפק בהצבעה על קיום הדגם ואף לא בעצם קביעת ייחודו ביצירה זו או אחרת , אלא נבקש להבהיר את חלקו של הדגם בעיצוב כוונתה של היצירה : במה נמצא דגם זה דווקא ראוי ומתאים לביטוי המסר הטמון בה" ( עמ' . ( 13 אבקש להיעזר במושג סצינת הדפוס על מנת להציג מודל אותו מצאתי במרבית תיאורי הסעודות בספרות חז"ל : . 1 אנשים סועדים יחד ( בסועדים שותפים או כאורחים ומארחים . ( . 2 במהלך הסעודה ( המונח "סעודה" כולל גם את הטקס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד