2. המחקר האנתרופולוגי של המזון והסעודה ומשמעותו לחקר הסעודות בעולמם של חז"ל

בעשרות השנים האחרונות רווח העיסוק במחקר האנתרופולוגי של המזון 9 8 והסעודה , מתוך ניסיון לראות בהם שפה חברתית מוצפנת . בדתות רבות נחשב המזון למתנה הברוכה ביותר שנותן אלוהים לבני האדם , ואף . 7 לסעודות שאליהן אני מכוונת , מתאימה גם הגדרתו של י' פרנקל למושג "מעשי חכמים" ( תשמ"א , עמ' . ( 8 ניתן אם כן להגדיר את מעשי הסעודה שאליהן מתייחס מחקר זה גם כסיפורי הסעודה הנכללים בקטגוריה של "מעשי חכמים . 8 . " התפתחותו של העיסוק המחקרי בהבטים החברתיים של הסעודה , קשור בחלקו המתנות שנותן האדם לאלוהים הן מתנות מזון ברובן . ספרי יעסוק אמנם בתפקיד הסעודה בתרבות היהודית , יחד עם זאת , רבים מהדברים שיאמרו להלן על התרבות היהודית , נכונים גם ביחס לדתות ולתרבויות אחרות . במהלך דברי אנסה להדגים כי הפעולות ומערכות היחסים הבאות לידי ביטוי בסעודות ובתיאורים ספרותיים של סעודות בתרבויות שונות , הן שפה מוצפנת למערכות יחסים מורכבות בין הסועדים . מערכות יחסים הממזגות אהבה ורצון להענקה , עם תחרות , מאבקים אישיים פוליטיים ורצון לשליטה - ניכרות במחקרים רבים העוסקים בתפקידיה של הסעודה 1 בעולם העתיק ובעולם המודרני . מחקר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד