ביבליוגרפיה

אבינרי , שלמה , הרעיון / mrr לגווניו ( תל אביב , תש"ם . ( אדלמן , צבי , גדלת שאול ( לונדון , תרי"ד . ( אופיר , עדי , 'פוסטמודרניות : עמדה פילוסופית , ' בתוך אילן גור ( עורך , ( חינוך בעידן השיח הפוסטמוררני ( ירושלים , 148 , ( 1997 . 160 אטינגר , שמואל , האנטישמיות בעת החדשה : פרקי מחקר ועיון ( תל אביב , תשל"רו . ( תולדות ישראל בעת החדשה , כרך ג' מתוך ח"ה בךששון ( עורך , ( תולדות עם ישראל ( תל אביב , תשכ"ט . ( — 'עמדת הדיאיסטים כלפי היהדות והשפעתה על היהודים , ' בתוך הנ"ל , עיתים כתולדות היהודים בעת החדשה , כרך אי . היסטוריה והיסטוריונים ( ירושלים , תשנ"ב . 224-215 , ( אטקס , עמנואל , 'היסטוריון ניכר בפולמוסו : יעקב כ"ץ מתעמת עם מבקריו , ' בתוך ישראל ברטל ושמואל פיינר ( עורכים , ( היסטוריוגרפיה במבחן ( ירושלים , תשס"ח 183 , ( . 200 איסרליין , ישראל , תרומת הדשן , חלק ב , ש' אביטן , ( עורך , ( ( ירושלים , תשנ"א . ( אלבוים , יעקב , פתיחות והסתגרות.- היצירה כפולין ובארצות אשכנז כשלהי המאה השש עשרה ( ירושלים , תש"ן . ( אסף , דוד , עולם התורה כפולין , יחידות 5 6 מתוך : עמנואל אטקס , דו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד