כ"ץ ההיסטוריון האינטלקטואלי על נשים

בשנת 1994 נשא כ"ץ הרצאה מרכזית בכנס השנתי של המרכז לחקר מדעי היהדות של אונ' פנסילווניה , בנושא : "הלכה , רוחניות וחברה . " חוה וייסלר התקיפה את ההרצאה שלו מנקודת מבט פמיניסטית . כ"ץ , שהאמין באמת ובתמים במחלוקת אינטלקטואלית לשם שמים ובכוחה של הביקורת להוביל להבהרה , עידון וידע חדש , הציע שווייסלר והוא יחדדו את המחלוקת ביניהם וינציחו אותה בדפוס . ב 1996 היא הופיעה Jewish Social Studies" ^ בחלק שלו במאמר בדק כ"ץ את היחסים בין הלכה , רוחניות יהודית בצורותיה השונות , לבין החברה היהודית . הוא הדגיש במיוחד כיצד הלכה וקבלה השפיעו על עיצוב פני החברה וחייה . המסה הייתה בעצם תרגיל במהותנות , כלומר ניסיון להבין את האלמנטים הבסיסיים שאיפיינו חברה ( 1993 ) Katz . 42 עמ' . 96 השוו את הפרשנות שלי באשר למשמעות המאמר הזה לזו של ( 2002 ) Hyman עמ' 95 . 96 בנוגע לעיתוי ולסיבה לשינוי הזה אצל כ"ץ , השוו את מאמרו של מכמן , ( תשס"ח . 43 . ( כ"ץ וייסלר , ( לעיל הע' . ( 22 יהודית מסורתית מימי התלמוד ועד לאמנציפציה . כ"ץ הניח שהאלמנטים הבסיסים האלה היו בעיקר בראש ובראשונה אינטלקטואליים , והשפיעו בצורה משמעות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד