כ"ץ משנה כיוון

כאן נדמה שניתן להצביע על תכונה של מפעלו של כ"ץ שטרם הודגשה . משנות השבעים של המאה העשרים , למעשה זנח כ"ץ את ההיסטוריה . 38 סקוט , . ( 2006 ) . 39 בן ששון , לעיל הע' . 33 החברתית והסוציולוגיה ההיסטורית כמסגרת פרשנית ואסטרטגיה רטורית כפי שהוא תיאר אותן במאמרו ב . 1956 ספריו המאוחרים , וכן רוב מאמריו משנות השבעים ואילך , נוטים להצגה נרטיבית רציפה בסגנון המקובל של סיפור על אודות אישים , אירועים והתפתחויות . עבודתו עדיין הייתה משופעת בתוכנות סוציולוגיות רבות ובמסקנות חדישות וחשובות . אך בספריו המאוחרים יותר , מיהודים ומאסתים ( שיצא בגירסתו האנגלית עוד לפני היציאה מן הגט (! ועד ? 7 רע שלא נתאחה ( עם יוצא מן הכלל חלקי של גלי של שבת ) אין עוד נסיון להציג את המציאות בצורה מופשטת וכוללנית , לתאר את ההיסטוריה על סמך מודלים , ולהתייחס לתמות , מוסדות ויחסים במקום דמויות , מקרים , ומגמות . בנוסף , כבר מראשית דרכו במחקר הראה כ"ץ שבחלקה מטרתו הייתה לבדוק את הדרך בה השפיעו אידיאות על המציאות , ובמיוחד להתעמק בתולדות ההלכה . במחצית השנייה של הקריירה שלו הוא הקדיש משאבים רבים לחקר ההיסטוריה של הרעיונות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד