היסטוריה על פי מגדר

כיום היסטוריונים כבר רגילים להשתמש במגדר - במובן של ההבדלים המובנים במוסכמות חברתיות בהתנהגות שני המינים - ככלי לניתוח היסטורי , בדומה למעמד וגזע . מאמרה של ג'ואן סקוט , משנת , 1986 " מגדר : קטגוריה שימושית בניתוח היסטורי" נחשב במחקר לביטוי המובהק לצורך בגישה כזאת , שגם הראה כיצד אפשר ליישמה . היסטוריוגרפיה מנקודת מבט מגדרית מתנגדת לקביעה שהחוויה הגברית היא הנורמטיבית מבחינה היסטורית , אך גם מסרבת להתייחס להיסטוריה של הנשים כמנותקת מזו של הגברים . מאחר שהיא קובעת כי החברה והיחסים החברתיים מאורגנים במידה רבה על בסיס מגדרי , היסטוריוגרפיה כזאת מבוססת על הסברה שכדי לספר את סיפורה של החברה והתרבות כולה , יש לחקור את עולמם החווייתי של הנשים והגברים גם יחד . בשלב הראשון אפשר לחקור כל אחד מהם בנפרד , אך הסיפור אינו יכול להיות שלם מבלי ששני הפלגים האלה יתמזגו . מקצת ההיסטוריונים היהודים , בעיקר נשים , ישמו ניתוח מגדרי להיסטוריה היהודית , והתוצאות היו לפעמים מרשימות . כשילוב בין גישות פמיניסטיות והיסטוריות חברתיות , ההתייחסות ההיסטורית מבעד למגדר הוכחה כמתאימה להיסטוריה היהודית וכמסייעת ליצירת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד