פרק 8 היסטוריה של נשים יהודיות: פריצת דרך ונסיגה, המקרה של יעקב כ"ץ