מקורות רגילים?

לקראת סיכום ביקורתו על ההיסטוריונים קובע יסיף : "האגדה נמסרת בעל פה ותוך כדי כך עוברת תהליך של שינוי והתאמה למציאות החברתית המשתנה , לאירועים ההיסטוריים , ולמצבם הנפשי של המספרים ושל קהליהם . מבחינה זו שונה האגדה ההיסטורית באופן עקרוני מן התעודה ההיסטורית" ( עמ' 218 ;( 219 וכן : "יש חשיבות עקרונית להכרה בכך שהאגדה אינה תעודה היסטורית רגילה" ( עמ' . ( 219 ההנגדה בין 'האגדה ההיסטורית' ל'תעודה ההיסטורית' מעלה קטגוריה שאינה קיימת : 'תעודה היסטורית רגילה . ' יש סוגים רבים של מקורות היסטוריים כתובים : מכתבים , ספרי זיכרונות , פרוטוקולים של ארגונים ושל בתי משפט , פנקסי קהילות ופנקסי חשבונות , תקנות , רשימות אוכלוסין , ועוד ועוד . כמו בתחום הפולקלור , כל סוגה של מקור דורשת הכשרה וטיפול מתודולוגי המתאימים לטיבה המיוחד . אי אפשר לנצל דף חשבון של עסק למטרות היסטוריוגרפיות בלי לנתח אותו קודם כל מבחינה חשבונאית ולהבין את משמעותו העסקית והכלכלית . אוטוביוגרפיה , שהיא בראש וראשונה יצירה ספרותית , חייבת לעבור ניתוח ספרותי בדרך לפרשנות ההיסטורית . בלי להבין מדוע היא נכתבה , בשביל מי היא נכתבה , מה הי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד