גרעיני היסטוריה?

בראשית מאמרו בא עלי יסיף לסתום את הגולל על המחלוקת המתנהלת זה . 1 יסיף ( תשנ"ט . 2 . 218 , 197 , ( השוו למאמרו הקודם של יסיף בנושא זה ( תשמ"ח ) . 3 . 220 יסיף ( תשנ"ט ) . 220 זמן רב בין החוקרים על ערכן ההיסטורי של אגדות . בגלגולו האחרון של הוויכוח עומדים כצד אחד אלה המאמינים שאגדות רבות כוללות 'גרעין היסטורי , ' אם בצורת פרטים מציאותיים , אם בצורת 'זיכרון קבוצתי , ' ה'משקף' את התכונות והמשמעות של גיבור , אירוע , תנועה או תקופה . בצד האחר ניצבים אלה הטוענים : 'אין האגדה העממית משמרת עבר כלשהו , אלא היא מבטאת הווה כלשהו ; אין היא מתארת את גיבורה כי אם את מספרה ו אין היא מסגירה דבר על זמן התרחשותה אלא על עת סיפורה . ' יסיף מודה במקצת ביחס לאסכולת 'הגרעין ההיסטורי . ' 'אין ספק , ' הוא קובע , שעובדות היסטוריות נשתמרו באגדות רבות . ברם , קיומן של עובדות כאלה אינו בעל משמעות , כי שכרו של תהליך שחזור העובדות מרובדי הסיפור יוצא בהפסדו , לדברי יסיף : אך הניסיון לשחזרן קשה ותוצאותיו מוטלות בספק , ואף המאמץ הכרוך בכך בדרך כלל אינו מצדיק את התוצאות ; אף היסטוריון לא יבסס את מסקנות מחקרו על עובדות ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד