מסקנה

Wissenschaft des Judentums התרכז במה שיצרה הרוח היהודית . המחקר ששאב השראתו מן הלאומיות יצר היסטוריה יהודית פוליטית . ההיסטוריוגרפיה היהודית שנוצרה בעשורים שלאחר השואה והקמת מדינת ישראל פנתה במידה רבה לעבר היסטוריה חברתית . דומה שהעידן הפוסט מודרני , שהיה עסוק כל כך בפירוק הסמלים והמשמעויות שהיו קודם לכן מובנים מאליהם , הכין את הקרקע לסינתזה חדשה של המשמעות שבתרבות . אנו יכולים לחזור לחקר הרוח ; לא מה שהיא יצרה אלא מה שהיא הייתה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד