היסטוריה של התרבות

מושג ההיסטוריה של התרבות ושל מדעי התרבות , כפי שהוא מיושם בדרך כלל בשיח האקדמי של היום , נלקח מהאנתרופולוגיה החברתית . ההיסטוריון קורא טקסטים , מקורות וממצאים היסטוריים אחרים , לא כל כך בתיאורים פורמליים , אלא יותר כמו אנתרופולוג החוקר התנהגות המתרחשת לנגד עיניו . בעשותו כן , ההיסטוריון מבקש להתחקות אחר הדרכים שבהן אנשים בחברה המדוברת פירשו משמעות , ולפתח קטלוג של מושגי היסוד אשר תיווכו בעבורם את פירוש המציאות וקבעו בעבורם סדרי עולם . את ההיסטוריה של התרבות אפשר לסכם כ"היסטוריה של משמעות ורגשות בהגדרתם הרחבה , כפי שהם טבועים במנהגים בעלי ביטוי חיצוני שקיומם נפוץ מאוד ' . " במובן זה ההיסטוריה של התרבות נבדלת מההיסטוריה החברתית , ששמה דגש על מוסדות : המבנה שלהם , תפקידיהם החברתיים 2 והשפעותיהם . ההיסטוריה של התרבות כיום נבדלת גם מסוג אחר של 'היסטוריה תרבותית : ' כלומר , ההיסטוריה של העשייה היצירתית , בין אם גבוהה , עממית או חומרית - ספרות , אמנות , אומנות , אדריכלות , 3 ידע , פילוסופיה , מזון ועוד . ההיסטוריה החדשה של התרבות חוקרת . 1 כמעט כל הדוגמאות שהובאו כאן הן מההיסטוריה של יהודי הר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד