שיח התרומה כעוינות אקספרסיבית

אף כי מבחינת תוכנו 'שיח התרומה' הוא יהודי במובהק , מבחינת כוונתו הוא קשור לתופעה כללית יותר האופיינית לקבוצות מיעוט שמקומן 9 בחברה אינו יציב . מבחינה סוציולוגית , קבוצות מיעוט אתניות , גזעיות ואחרות יכולות להיות מסווגות כתרבויות משנה ; דהיינו , קבוצות בתוך החברה , הנבדלות מהחברה הכללית בדברים כמו שפה , ערכים , דת 1901 ) , Adler , Singer . et al . , ( 1906 וראה . ( 1984 ) Bonfil ;( 1998 ) Ruderman ;( 1995 ) Liberles ;( 1991 ) Shwartz בארון ניסה במודע להפריד את מחקרו מהמגמה האפולוגטית : "המונח גורם [ יהודי ] עדיין נראה עדיף על ההתבטאות הרגילה 'התרומות היהודיות לציביליזציה הביניימית , ' אשר על אף שאינה פחות מעורפלת , יש בה בהחלט כוונות אפולוגטיות נסתרות" ( עמ' . ( 2 ברם , גם הוא עשה שימוש בביטוי 'תרומות תרבותיות' ( עמ' ( 24 והשימוש במילה 'גורם' לא מנעה ממאמרו מלהתאים למוסכמות של שיח התרומה . הניתוח שלהלן הוא ניסיוני לאמץ וליישם את התיאוריות המוצגות בתוך ( 1978 ) Davis Floyd וגם ( 1960 ) Yinger כמו גם , ( 1982 ) Countercultures ^ ITn במיוחד עמ' 18 . 50 בעבודה השנייה , יינגר היה לדעתי מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד