שיח תרומה קלאסי

הדוגמאות הידועות ביותר לסוגת שיח התרומה הקלאסי הם ספריהם של ג'תף ג'ייקובס Jewish Contributions to Civilization : An Estimate ושל ססיל רות' . The Jewish Contribution to Civilization שניהם לא נהגו איפוק בהכרזה על מטרת ספריהם . ג'ייקובס , שכתב במהלך מלחמת העולם הראשונה , נתן כותרת משנה למבוא לספרו בשם ' האנטישמיות הגבוהה , ' והקדיש את רובו של אותו מבוא לסקירת ההיסטוריה של האנטישמיות , במיוחד בלבושה הגזעני המודרני . כך הסביר ג'ייקובס את מטרת ספרו : הערכה כזאת של התרומות העכשוויות להתקדמות העולם היא חלק מהותי מכתב ההגנה היהודי . כנגד ההשמצות האנטישמיות המעורפלות של תכונות אופי יהודיות , שנובעות בעיקר מדעות קדומות , ובכל מקרה , אינן ניתנות לבדיקה או מדידה , אנו יכולים לרשום כאן את התוצאות הברורות של ההישגים היהודיים . אנו יכולים אפילו לעשות יותר מזה , ובעזרת מדע הסטטיסטיקה המודרני ... להגיע אל השוואה מדידה כלשהי בין התפוקה של 3 היכולת היהודית לבין זו של אחרים . גם רות' היה בהיר מאוד בתיאור המטרה האנטי אנטישמית של ספרו : העבודה הזאת מיועדת כתרומה ליישובו של דיון ממושך , שחזר שוב לקידמת הבמה ....  אל הספר
הקיבוץ המאוחד