מדוע מדעי יהדות?

לגישות להיסטוריה של התרבות היהודית שתוארו בפרק זה השלכות לא רק על חקר הנושא הזה ועל המטא היסטוריות הכלליות של העוסקים בו , אלא הן גם יכולות לקבוע את הכיוון , התוכן והסגנון של מדעי היהדות כיום . ההערכה הביקורתית שלי ביחס למושג ההכלאה אינה צריכה להאפיל על אמונתי שהשקפה המצדדת במיזוג , בפלורליזם ובאי דוגמטיות של התרבות יכולה להציע משהו . עם זאת , אני סבור שמדעי היהדות נמצאים בפרשת דרכים . הם יכולים , כמו גישת הכלאיים של , Modernity , Culture and "the Jew " לראות במטרת מחקרם - התרבות היהודית - תת תופעה , תוספת או דוגמה למשהו אחר שיכול לשפוך אור על הישות הזאת , או אפילו ללכת צעד נוסף , כפי שעשו עורכי הספר הנ"ל , ולראות כהיבט היקר ביותר של החוויה היהודית את תועלתו כמשל על נסיבות חייהם של אנשים אחרים ותרבויותיהם . מבחינתי , זו גירסה פוסט מודרנית של 'גישת התרומה' להיסטוריה היהודית , שהיא ותיקה אך גם מפוקפקת . ואולם , אם זו ההצדקה לחקר מדעי היהדות , התועלת שבהם תמוצה עד מהרה והעניין בהם יגיע עד מהרה לסיומו . לא ירחק היום שיימצאו דוגמאות מתאימות יותר ויתפתחו משלים משכנעים יותר . יתרה מזו , ההשק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד