כל גישה היסטורית והמטא־היסטוריה שלה

אין זה דורש מאמצים גדולים לחבר את חמש הגישות הללו להיסטוריה של התרבות היהודית בפולין למטא היסטוריות כלליות יותר , שנראה שהן מייצגות ומחזקות אותן . בתארם את המקרה של פולין , היסטוריונים טענו גם טענות כלליות יותר על טבעם של ההיסטוריה היהודית והקיום היהודי . יעדם של ההיסטוריונים היהודים פולנים , שהיו בשיא פריחתם המקצועית בין שתי מלחמות העולם היה , במובן מסוים , ורשה : להוכיח עד כמה שהיהודים היו מושרשים בפולין . הם רצו להעניק ליהודים הן גאווה והן ביטחון בטענתם הצודקת לאזרחות פולנית בצירוף תודעה לאומית יהודית , ולסתור את טענותיהם של מבקרים אנטישמיים , שתבעו ' פולין פולנית' וקראו ליהודים לנסוע לפלשתינה . כפי שניסח זאת שיפר , משימתם של ההיסטוריונים הייתה "לחשל חרב לעשות מלחמה מתוך . 60 ראו 253-252 , ( 2002 ) Davis , Joseph והספרות המצוטטת שם , ובנוסף הדברים הבאים . על קודיפיקציה פולנית ( והקשרים האפשריים שבינה לבין פעילות דומה כללית יותר באירופה ( 1958 ) Lowmianski , ( כרך , 1 חלק , 2 עמ' ( 1979 ) Bardach ; 377-370 כרך , 70-11 , ( 1979 ) Uruszczak ; 195-193 , 2 . 258 , 231 , 91 , 51 , 36-33 ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד