הכלאה והבעיה היהודית

בנקודה זו אני עובר לקרקע חלקלקה בכך שאני צופה מראש התפתחות של גישה חמישית . אני חייב להדגיש , כי בעוד שהדבר נראה כתוצאה טבעית של גישת 'השפעה היא התשובה' שנדונה בתחילת הפרק הזה , הוא עדיין לא נוסח במפורש ובשיטתיות בספרות המדעית . ואולם , אם לשפוט ממה שנכתב על ההיסטוריה של התרבות היהודית באופן כללי ומתיאורים היסטוריוגרפיים מסוימים , מקצתם קשורים באופן ספציפי . 30 רוסמן , ( תש"ס 79 , ( . 82 . 31 לתוספת לניתוח זה , ראו פרק , 6 החלק הנקרא "מודל ההשפעה מול המודל הרב מערכתי . " . 32 לדוגמה , המונוגרף והקבצים שערך סילברסטין ( 1999 , 1991 ) ובמיוחד מסות המבוא והסיכום שלו בספרים האלה , והמסות אצל ( 1998 ) Marcus Cheyette and שיידונו להלן . הונדרט טיפל בנושא הזה באופן הרבה יותר זהיר . ראו הונדרט ( תשס"ח ) והנ"ל . ( 1998 ) בניגוד לרבים מחסידיו של בהאבהא , מאירס , בספרו 15 , 10 ( 1995 ) Myers , 185 , 21 , 16 ובמקומות אחרים בספר , יישם באופן מתון את התיאוריה הפוסט קולוניאלית על המקרה של היהודים במה שאמנם היה למעשה העידן הדה קולוניאלי היהודי , סוף המאה ה 19 ותחילת המאה ה . 20 כאשר החוקרים היהו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד