תפיסות של תרבות יהודית־פולנית

בעת החדשה המוקדמת היו ארבע גישות היסטוריוגרפיות שונות לכתיבת ההיסטוריה של התרבות היהודית ברפובליקה הפולנית 3 ליטאית . הראשונה הייתה אופיינית להיסטוריונים היהודים הקלאסיים של פולין לפני השואה , מאיר בלבן , יצחק ( איגנצי ) שיפר ומשה ( מויזס ) שור , ובמידה מסוימת לדור שבא אחריהם , המיוצג ע"י עמנואל רינגלבלום ורפאל מאהלר . אולי מפתיעה העובדה , שחרף היותם בקיאים במקורות יהודיים , ובמיוחד פולניים , חוקרים אלה התייחסו רק באופן שטחי לטבעה המסורתי של התרבות היהודית פולנית . למוצאה מתרבות יהודי אשכנז של ימי הביניים , להמשכיותה ולכידותה עם תרבות זו ועם גירסאות אחרות של התרבות היהודית המסורתית . הם גם מיעטו לדבר על השפעת התרבות הפולנית על מוסדות יהודיים בפולין , על הדמיון למנהגיה , לגינוניה וכך הלאה . תחת זאת , בחרו היסטוריונים אלה להדגיש , ואפילו להלל , את פריחתה העשירה של התרבות היהודית בפולין ' ישיבות בסגנון חדש , 'ועד ארבע הארצות , ' קהלים אוטונומיים , משטרי מיסוי , הסדרי צדקה , אדריכלות בתי כנסת , ביגוד יהודי ותכשיטים , השפה היהודית , מוזיקה ותיאטרון . למרות העובדה שבדומה לנו גם ההיסטוריונים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד