פרק 4 כלאיים עם מה? הקשר שבין תרבות יהודית לתרבויות של עמים אחרים

פעמים רבות נראה לי כי מחקרים אקדמיים עכשוויים על ההיסטוריה של התרבות היהודית פיתחו שני 'מטא פתרונות' המיושמים כמעט על כל שאלה : 'השפעה' ו'פלורליזם . ' כלומר , אם השאלה היא מדוע חיי המשפחה היהודית מאורגנים בתצורה מיוחדת , או מדוע יהודים אוכלים מאכלים ספציפיים , או כיצד התפתחו מוסדות שלטון קהילתי מסוימים , או מה היסוד לטקסי תפילה יהודיים , או כל סוגיה אחרת מני רבות , התשובה מתייחסת כמעט תמיד להשפעת התרבות הסובבת , גירסאות מתחרות או משתפות פעולה של היהדות ( דהיינו פלורליזם , ( או שני 1 הדברים גם יחד . בהמשכו של פרק זה אבחן מקצת הבעיות העולות מפרדיגמת הפלורליזם היהודי . אשר למטא פתרון של השפעה , קיימת אמונה בסיסית חזקה המשותפת כמעט לכל חוקרי מדעי היהדות בימינו , שבכל הזמנים והמקומות , יהודים קדם מודרניים או 'מסורתיים' חיו ביחסי גומלין קרובים עם התרבויות הסובבות , עד כדי כך שאפשר לומר שהם היו שזורים בקרבן , ומשום כך חבים להן חוב תרבותי . זה מנוגד לתפיסה ישנה יותר של התרבות היהודית , שתיארה את היהודים כמי שחיים מבודדים , לפחות חלקית , מהעולם הלא יהודי , כשבחייהם מפעמת תרבות יהודית מקורית , א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד