אתגרים חדשים בעידן הפוסט־מודוני1

העידן הפוסט מודרני גם הביא אתו שאלות , אתגרים ותהליכים חדשים . הנה כמה דוגמאות : יחסי י » ואל תפוצות מהכיבוש המוסלמי ועד להקמת מדינת ישראל ( או לכל המוקדם , עם ייסוד הישוב הציוני החדש במחצית הראשונה של המאה העשרים ) שאלת היחסים בין ארץ ישראל לבין התפוצות לא הייתה מעשית במידה משמעותית . להלכה , אם כי לא תמיד למעשה , יהודים בתפוצות הכירו בחובתם לתמוך כלכלית ביהודי ארץ ישראל ( ובמקרה של קהילות עותמניות חשובות כמו אלכסנדריה ואיסטנבול , לפעמים גם פוליטית . ( מעטים שאפו לעלות ארצה , ומעטים עוד יותר עשו זאת . הציונות הפוליטית , ובמיוחד הקמת מדינת ישראל , שינו את היחס הזה תכלית השינוי . ישראל שואפת להיות מוקד החיים היהודיים בעולם , לייצג את העם היהודי ולקבל את תמיכתם הנאמנה של יהודים באשר הם . במשך התקופה הפוסט מודרנית עד כה , יהודים רבים בתפוצות אימצו את היעדים הללו בהתלהבות , ויותר משניים וחצי מיליון מהם עלו לישראל 47 והפכו ישראלים . ברם , יהודים רבים אינם מרגישים רלוונטיות של 32 ( 1999 ) Delia Pergola . 47 . 35 ישראל לחייהם , ואינם מקנים לה תפקיד משמעותי בשיקוליהם . מספר לא מבוטל רואים בש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד