אמנציפציה פוליטית ומשפטית ואזרחות נוסה המערב

הרוב המכריע של יהודים מתגוררים כיום במדינות הנשלטות על ידי משטרים דמוקרטיים והם אזרחים מלאים במדינותיהם . אין אפליה משפטית או אי שוויון פוליטי רשמי . מצב זה מעורר השתוממות לאור תולדות העת החדשה , שבה סבלו היהודים מאפליה ורדיפה קיצוניות והשקיעו מרץ רב ומשאבים עצומים במאבק לשוויון פוליטי ומשפטי . רוב ההיסטוריונים ראו במאמץ לאמנציפציה פוליטית ומשפטית מלאה את אחד הנושאים העיקריים של המודרניזציה היהודית . בתקופה הפוסט מודרנית אמנציפציה שוב איננה עניין ציבורי העומד על הפרק . אין כיום מקום שחיים בו יהודים במספר משמעותי וקיים סיכון 28 , ( 1999 ) Delia Pergola . 25 48 , 37 , 29 66 , 53 . 26 . 72 ראו הערה 12 לעיל . שמעמדם המשפטי וזכויותיהם הפוליטיות ייפגעו . שוויון פוליטי ליהודים הוא גם תקין פוליטית . דומה שהבעיה הפוליטית העיקרית בעבור היהודים בתקופה הפוסט מודרנית היא באיזו מידה הפוליטיקה שלהם אמורה להיות 'יהודית . ' כלומר , האם על יהודים להשתתף במערכת הפוליטית בתור יהודים , כקבוצת בעלי אינטרסים מזוהה היטב , הפועלת בעד עמדות מסוימות או נגדן בתחומים כגון מדיניות החינוך , מדיניות במזרח התיכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד