פוסט־מודרניות מול מודרניות: נוסח יהוד

כדי להבין את תכונותיה של התקופה הפוסט מודרנית היהודית , כדאי לשקול את העניינים המקובלים במערך מרכיבי המודרנה היהודית וכיצד השתנו בתקופה הפוסט מודרנית . . 16 הראשון שטען שתמה העת החדשה ושתקופה חדשה החלה היה בן ציון דינור ( לעיל הערה . ( 8 מכיוון שדינור האמין שעיקר העת החדשה בהיסטוריה היהודית היה המאבק על שיקום הלאומיות הפוליטית היהודית , הוא ראה בהקמת מדינת ישראל את השיא והסוף של המודרנה היהודית , ואת המאורעות הבאים אחריה כשייכים כבר לעידן אחר . אני מאמץ תפיסה דומה לשלו , לא בגלל טלאולוגיה ( שלו או אחרת , ( אלא מפני שאני סבור שכל התמורות שאתאר בהמשך החלו או התגלו בתקופה שראשיתה בסוף שנות הארבעים של המאה העשרים . עם זאת , אני מודע לכך שבחירתי בתאריך התחלה , כמו זו של מאיר , איננה יותר ממוסכמה המבוססת על גישת "המכנה המשותף הנמוך , " שתועלתו העיקרית היא לאפשר התמקדות בתמורות שחלו . בדברי על "תקופות ההיסטוריה היהודית" אינני מתכוון שהיהודים נבדלים מהתהליכים ומהתנאים שהשפיעו על האנשים אשר בקרבם חיו . בכל תקופה היהודים השתתפו בסביבות הכלליות החברתית , התרבותית , הדתית ( וכדומה , ( אבל בגלל ההי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד