התיחום החדש של יונתן איזראל

ב 1985 טען יונתן איזראל , בספרו , , Mercantilism I 550-1 750 European Jewry in the Age 0 / כי לחלוקה המשולשת המסורתית יש להוסיף תקופה רביעית - העת החדשה המוקדמת . בתקופה זו , טען איזראל , היו היהודים משולבים בחברה הכללית תוך כדי שמירה על אורח החיים היהודי המסורתי - הן ברמת הפרט והן ברמה הקיבוצית . בהמצאת התקופה החדשה הזו הצליח יונתן איזראל לתאם בין ההיסטוריוגרפיה היהודית לזו הכללית ( שכבר עשרות בשנים הגדירה עת חדשה מוקדמת . ( מתוך כך , איזראל גם הציב תאריך חדש לראשית העת החדשה , וטען שזו החלה עם הידרדרותם הכלכלית של היהודים ( עניין שאיש לא חשב להצביע עליו קודם לכן ) והתפוררות דפוסי החיים הדתיים והקהילתיים המסורתיים בסביבות מחצית המאה השמונה עשרה . זיהוי תקופת העת החדשה המוקדמת על ידי איזראל התקבל במידה 14 רבה על ידי ההיסטוריונים . יחד עם זאת , בדומה לקודמיו , איזראל הגדיר את התקופה שתחם על יסוד תכונה "מהותנית" שלה , דהיינו : שילוב בכלל תוך כדי שמירה על המסורת . השילוב שאותו הבליט היה פוליטי וכלכלי בטיבו , לא תרבותי או חברתי , והוא לא הציע דיון מעמיק ב'חיים הפנימיים' היהודיים של התק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד