המטא־היסטוריה כגורל

קיימת נטייה להתייחס בביטול למטא היסטוריות כמיתוס ותו לא , הקשור רק באופן רופף לעבר ה'אמיתי . ' אולם חשוב לזכור שפעמים רבות אנשים חיים - ולפעמים מסכנים את חייהם - בהתאם למה שעל פי אמונתם הוא הסיפור האמיתי על ההיסטוריה שלהם . רבים מבין מיליוני היהודים שהתיישבו בישראל עשו זאת מתוך אמונה במטא , ( act המבוססת על התעלמות מההבדלים התרבותיים שנוצרו בזמנים שונים ובמקומות שונים' ( סיכום באנגלית , עמ' ; xiii מעניין שבטקסטים העבריים המקבילים [ עמ' 107 344 , 123 , [ 345 הוא נקט עמדה מאופקת יותר ולא השתמש בביטויים הנועזים המופיעים באנגלית . כנראה קהל היעד של הטקסט האנגלי שונה מזה של העברי . ( האם בני קהילות יהודיות היסטוריות , שחיו בתוך הקשרים שונים , היו רואים בניסיונות לעשותם חלק אינטגרלי מהיסטוריה יהודית קולקטיבית אחת גדולה אקט של 7 ימי כהגדרה ? האם לא היו רואים בכוונה לשלול מהם את חלקם בהיסטוריה קולקטיבית כזאת ולהפריד בין "היסטוריות" יהודיות כהפרה של זהותם ? האם קיימת בשביל רז קרקוצקין היסטוריה 'מאוחדת' או קולקטיבית שאינה לאומית או מדכאת ? ראו גם הערה 49 לעיל . . 92 טלאולוגיה כזאת מובלעת גם...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד