גלות: האם היא טובה ליהודים?

סוגייה עיקרית אחרת בהיסטוריוגרפיה היהודית היא מעמדה של הגלות ( או הגולה , ( או התפוצות . בתיאולוגיה היהודית המסורתית הגלות נתפסה כעונש על הפרת חוקי אלוהים , וכל ההיסטוריה היהודית פורשה כביטוי לעונש הזה . העמדה הנוצרית הרשמית הסכימה לדעה שגלות היהודים הייתה עונש . אולם לפי התיאוריה הנוצרית , פשעם של היהודים היה דחיית ישו והדת האמתית . ההיסטוריונים היהודים , בהסתכלם לאחור על מה שהיווה - בהתאם לרוב החלוקות לתקופות - את חלקה הגדול של ההיסטוריה היהודית , הציעו הערכה מחולנת של מה שהיה בתיאוריה היהודית הדתית מצב עניינים 'זמני' עד בוא הגאולה . צבי גרץ , גדול ההיסטוריונים היהודים במאה התשע עשרה , סיכם את 2 , 000 השנים בקירוב שאחרי חורבן בית המקדש בירושלים כתקופה של - . 51 אטינגר ( תשכ"ט ) . 21 יש עדות להכרה כזאת מצדם של היסטוריונים יהודים כבר במאה ה ; 16 ראו . 52 . 63 , ( 1982 ) Yerushalmi ראו דיונים על הסוגיות האלה אצל קונפורטי ( תשס"ו , ( פרק 184 ( 1995 ) Myers ; 5 » T ) ay € . 185 ( תשנ"ז ) פרק . 53 . 3 מקרה מבחן אפשרי לבחינת היחס בין רציפות להקשר הוא האפיזודה השבתאית משיחית , בעיקר בשלב ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד