היהודים מהם?

סוגיית המפתח הראשונה קשורה בהגדרת הנושא שעליו אנו כותבים . ההיסטוריה היהודית קשורה ליהודים , אך מהם "היהודים ? " הנה דגימה 2 של התשובות המגוונות שהוצעו לשאלה הזאת . יש אומרים כי היהודים הם מי שמשתייכים לדת הנקראת יהדות . הניסוח הזה הוא בעייתי מסיבות אחדות : ראשית , לא כל מי שנחשבים בדרך כלל ליהודים , ושהיסטוריונים של היהודים כותבים עליהם , היו קשורים לדת היהודית . אין ספק שבעת החדשה , במיוחד אחרי 1800 לערך , אדם יכול לאמץ לעצמו זהות יהודית חילונית , שאין בה שום תוכן דתי , אך עדיין להיות מזוהה כיהודי הן על ידי יהודים אחרים והן על ידי לא יהודים . החל 3 במה שכונה 'יהודיות של סאלונים' בתחילת המאה התשע עשרה , ועד לבונדיסטים ולציונים של תנועת העבודה בתחילת המאה העשרים , ויהודים 4 מסוג מסוים מברית המועצות לשעבר בתחילת המאה העשרים ואחת , היו סוגים רבים ושונים של אנשים שלא היה להם קשר לדת היהודית , אך הם נחשבים כחלק מה'היסטוריה היהודית . ' היו אפילו אנשים שהשתייכו באופן רשמי לדתות אחרות - כמו בורגנים יהודים בני המאה התשע עשרה שהתנצרו כדי להפיק תועלת חברתית וכלכלית , או נוצרים ממוצא יהודי שנשלחו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד