פרק 1 מספר סוגיות מקדימות בהיסטוריוגרפיה היהודית

כל הבא לכתוב על היסטוריה יהודית - ואץ זה משנה באילו תקופות ומקומות מדובר - מתמודד עם שאלות בסיסיות על המשימה עוד קודם שממש ניגש לעבודה . עמדתו לגבי הבעיות היסודיות האלה יוצרת מסגרת שבתוכה יוצג המחקר והיא תשפיע על הנרטיב באופן משמעותי . קודם שהתפתחה התודעה הפוסט מודרנית שנדונה במבוא , עיסוקם של היסטוריונים יהודים בסוגיות הללו היה בדרך כלל עקיף ומובלע , לרוב הוצגו עמדותיהם כחלק ממסקנות מחקרם . ואולם כיום ברור שעמדות אלה ייצגו הנחות קודמות שהנחו את המחקר הזה בחלקו , והשפיעו על פרשנותו ועל הצגתו . הרגישות הפוסט מודרנית גרמה לנו להיות מודעים לכך , ומתוך מודעות עצמית זו אנו בוחנים עכשיו את גישתנו לסוגיות אפריוריות אלה לפני שאנו כותבים את הנרטיבים שלנו , אפילו לפני שאנו קוראים את המקורות . בדרך זו נוכל להבין את האמונות על טבעה של ההיסטוריה שאותה אנו חוקרים , אמונות שאנו מביאים למחקר ולכתיבה שבהם אנו עוסקים . הידע הזה יכול לתרום לביקורת עצמית בריאה . אולם הבנת מנגנוניה של תסמונת אינה אומרת שהאדם המבין לא יגלה תסמינים שלה . אחת ה'וודאויות' של השיח הפוסט מודרני היא שלעולם לא נוכל לברוח מהשפעותיה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד