מבוא היסטוריה יהודית והאקלים הפוסט־מודרני

במהלך הדור האחרון התחוללה מהפכה בחיים האינטלקטואליים בעולם המערבי . הנטייה הפוסט מודרנית הולידה שורה שלמה של תיאוריות חדשות - דה קונסטרוקציה , פוסט סטרוקטורליזם , פמיניזם , פוסט קולוניאליזם , לימודי התרבות ואחרות - שהיו להן השלכות מרחיקות לכת על המחקר והכתיבה בכל תחומי הלימוד העוסקים בטקסטים במדעי הרוח והחברה . עיקרון מרכזי בשיח הפוסט מודרני - שלעולם לא יכול להיות תיאור אובייקטיבי , אלא רק פרשנות סובייקטיבית - היווה מכשול רציני לכל התחומים האקדמיים שניסו לקיים את היושרה שלהם ואת ביטחונם העצמי . אם איננו יכולים לומר משהו אובייקטיבי , אם איננו יכולים לקבוע אמת כלשהי , מדוע לדבר בכלל ? מדעי היהדות אינם יוצאים מכלל זה . בהתחשב במעורבות המורכבת של היהודים ברבים מהמאורעות העיקריים , בנקודות המפנה , בתהליכים , ובמגמות בפוליטיקה , בתרבות , בחברה ובחיים האינטלקטואליים של העולם המודרני , הם חשופים במיוחד לביקורת הפוסט מודרנית . לתופעות מודרניות כמו לאומיות , קפיטליזם , ליברליזם , מדעי החברה והשיח האקדמי יש ממדים יהודיים משמעותיים , וגם הן היו נתונות לביקורת פוסט מודרנית נוקבת . ואולם , מעבר לבע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד