תוכן עניינים

פתרו דבר 9 תודות 12 מבוא : היסטוריה יהודית והאקלים הפוסס מודרני 14 פרק : 1 מספר סוגיות מקדימות בהיססוריוגרפיה היהודית 34 היהודים מהם ? , ( 35 ) לכידות היסטורית ? , ( 51 ) גלות : האם היא טובה ליהודים ? , ( 55 ) כיצד משתבצים היהודים בתוך ההיסטוריה ? , ( 61 ) באיזו מטא היסטוריה לבחור ? , ( 66 ) המטא היסטוריה כגורל ( 74 ) פרק : 2 התקופה הפוסנדמודרנית בהיסטוריה היהודית 76 הניסיון לתחום את העת החדשה היהודית , ( 76 ) התיחום החדש של יונתן איזראל , ( 79 ) פוסט מודרניות מול מודרניות : נוסח יהודי , ( 81 ) אמנציפציה פוליטית ומשפטית ואזרחות נוסח המערב , ( 84 ) אתגרים חדשים בעידן הפוסט מודתי ( 94 ) פרק : 3 היסטוריה יהודית חוצת גבולות 99 פרק : 4 כלאיים עם מה ? הקשר שבין תרבות יהודית לתרבויות של עמים אחרים 115 תפיסות של תרבות יהודית פולנית , ( 116 ) הכלאה והבעיה היהודית , ( 129 ) כל גישה היסטורית והמטא היסטוריה שלה , ( 140 ) מדוע מדעי היהדות ? ( 145 ) פרק : 5 התרומה היהודית לציביליזציה ( הרב תרבותית ) 147 שיח תרומה קלאסי , ( 148 ) שיח התרומה כעוינות אקספרסיבית , ( 150 ) גירסאות קודמות של שיח תרומה , (...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד