היסטוריה יהודית? כתיבת היסטוריוגרפיה יהודית בעידן פוסט-מודרני

משה תסמן משה רוסמן היסטוריה יהודית ? כתיבת היססוריוגרפיה יהודית בעידן פוסם מודרנ 1 ספריית "הילל בךרו"ם , " ספרי יסוד , מחקר והגות במדעי היהדות לזכרו של הילל בן רויים הי"ד , חבר קיבוץ בית אורן הע 1 רך הראשון : ד"ר מאיר איילי ז"ל עורך הספרייה : פרופי יהודה פרידלנדר יוי'ר העמותה . משה מושקוביץ מערכת מדעית . פרופ' משה אידל פרופ' מנחם אלון פרופ' מנחם הירשמן פרופי יעקב זוסמן פרופי עמירה ערן פרופ' שלום רצבי פרופ' אליעזר שביד פרופי עוזי שביס פרופ' אברהם שפירא  אל הספר
הקיבוץ המאוחד