אחרית דבר: המהפכה השקטה

צער דור הולך בין המצרים : הלוחות הישנים נפלו ארצה ונשברו , ולוחות חדשים 0 רם נפסלו ... כבר עלה הפסיש על האלים הישנים ויפוצצם , והרווסב אלים חדשים לא נראה עוד ... והדור הולך ונהלך כאל , ואינו יורע מאין 1 בא , מה עשה ולאן הוא הולך . בסיפורו 'הכנסת כלה' מתאר י"ל פרץ את תחושת האימה של גביר יהודי , ר' עוזר הופנשטאנד , מפני גלי המודרניזציה המאיימים לשטוף את ביתו : הוא מתבונן סביב ורואה איך הזמן עוקר כל רגע אבן מן החומה , שהוא התבצר בה בצור מחוכם כל כך , להבדיל עצמו מן העולם האפיקורסי הגדול , שאליו הוא שייך לפי רכושו . היא , העת החדשה , מתגנבת כמו מים אל תוך התיבה הישנה שלו שבה ביקש להציל את עצמו וביתו מן 'המבול האשכנזי , ' ששום אחד מבני משפחתו לא ילחלח אפילו את כף רגלו ! אבל אין הדבר מצליח בידו ! נכדה אחת שלו , נערה , לימדו אותה אך מעט כתיבה , וכבר תפסו אותה יושבת וקוראת רומן ... נכדו השני , נער , פתאום נכנס בו דבוק . הוא התעקש , ללמוד באסכולי ... ! רק בקושי כבשו אותו בשעון של זהב ... הוא רואה בחוש , בעינים הזקנות שלו הוא רואה שהזמן אין בו רחמים , הוא מעביר 2 ומוחה את הישן , את המעובש , את ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד