פרק שני: מה'חדר' לאן?

יתעז 1 ב דרכי חשף //> ועצב , ותחת לא 9 ך . רים הנה רנאהב סדר ; ל 30 ל וריק תשים קץ וקצב , ובית ספר תבחר לף תחת רוךר . ' כאמור , כבר מראשית המאה התשע עשרה רווחה בקרב ראשוני המשכילים היהודים במזרח אירופה התחושה בדבר הצורך ב'יציאה מן החדר , ' קרי , בהחלפתה של מערכת החינוך המסורתית במערכת חינוך משכילית , שונה מקודמתה . צורך זה קיבל בתפיסתם משמעות קיומית , ככל שמדובר ביכולת ההתמודדות של הדור הצעיר היהודי עם תהליכי השינוי התרבותיים והדתיים ששטפו את מרכז אירופה וניצניהם ניכרו גם במרחבים שממזרח לנהר האודר . על רקע זה פחתה בהדרגה מידת השפעתם של סוכני החיברות המסורתיים , קרי הקהילה , המשפחה והסביבה החברתית , ולמעשה נותרה מערכת החינוך כמעט לבדה במאבק האיתנים על שימור הזהות היהודית . ואולם , גם כאשר הפנימו את חומרת השעה , מרבית המעורבים במערכת החינוך המסורתית בחרו באסטרטגיה של התעלמות ו / או הסתגרות ולא נתנו בידי הדור הצעיר כלים להתמודדות עם מציאות החיים החדשה , כפי שתיאר זאת בוכרונותיו אחד מבני הזמן : 'תמונת חיי עמנו בימים ההם היתה באמת מעציבה מאד , 2 ומקור הרע הלא היה באמת בהחנוך הלא ראציונאלי ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד