מכתבים למערכת

מרתק , מגוון , מרחיב שלום רב , רציתי להודות על העלון המגיע לביתנו מידי תקופה . הוא מרתק , מגוון מרחיב את הדעה , פותח צוהר לכיוונים חדשים ותמיד בעלי ואנוכי מוצאים בו ידיעות , סיפורים וכתבות מרתקות אז ... תודה בשם משפחת קרא-מורנו !!! מוחים אנו החתומים מסה , גימלאי שירות הביטחון הכללי וחברי המל"מ מבקשים בזאת למחות בחריפות על יחסו של המל"מ לפועלו של איסר הראל דל , מי שהיה אבי קהילת המודיעין של ישראל . הפרסום הדל אשר הופיע בחוברת המל"מ אודות איסר מצסייר כזלזול בערכים ובעקרונות שעליהם אמון המל"מ , וכניסיון לצאת ידי חובה ותו לא . מן הראוי היה שהגוף הקרוי "המרכז למורשת המודיעין" יפרסם חוברת מיוחדת לזכרו ולפועלו של האיש אשר הקים את שירות הביסחון ואת המוסד והתווה את דרכם . הערה : עמדתנו זו , איננה רק של החתומים מטה , ידוע לנו על רבים המזדהים עמה וכן יש מקום לדעתנו , לפעול להנצחת שמו של איסר בצורה של ערב זיכרון מלגת מחקר לכתיבת ביוגרפיה של האיש וכיו"ב . בברכה ברנע יצחק , גדות אהרון , גולנד שלמה , גת יעקב , הרן ישראל , דיר טל נחמן , מוזר אליהו , עילם חיים ופז מיכה " צוות" אגודת גימלא 1 שרות הקבע ב...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר