תמונתו של ריצ'ארד קטלינג, ר' ה- ‭,C.I.D‬ בסוף שנות ה‭.40-‬ כמפכ"ל משסרת קניה