משמאל: מפכ"ל מש0רת המנד0 רימר-ג'ונס, לקראת סיום המנדס קיצוני מימין: ארתור ג‭"'‬לס לשעבר ר' ה‭,C.I.D-‬ משנה למפכ"ל