ה־CIA כמתווך בתהליכי שלום במזרח התיכון חלק - א

מאת : שלמה שפירא שירותי מודיעין נוטלים לעתים חלק חשוב בדיפלומטיה חשאית ובניהול סכסוכים , לא רק כספקי מידע אלא גם כבעלי תפקיד פעיל בתהליך עיצוב וביצוע מדיניות . שלושה מאפיינים מקנים לשירותי מודיעין התאמה "חודית לתפקיד זה . ראשית כל , עבודת מודיעין היא חשאית מטבעה ולכן מושפעת פחות מהתערבויות לא רצויות מצד התקשורת והציבור . שנית , בשל משימותיהם הביטחוניות והתמיכה המעשית שהם יכולים לתת למקבלי החלטות , אנשי המודיעין נמצאים בקשר ישיר עם גורמים רמי דרג בארצות בהם הם פועלים . קשרים אלו ניתן להפעיל למאמצי עשיית שלום תוך כדי עקיפתם של צינורות דיפלומטיים מסורתיים , שהם , לעיתים , איטיים ומסורבלים . שלישית , סוכנויות מודיעין יכולות ליצור תמריצים חזקים לשיתוף פעולה מדיני על ידי אספקת טכנולוגיה ביטחונית וסיוע כספי , או מבצעי , לעמיתים במדינות אחרות . שלושת המאפיינים הללו מקנים לשירותי מודיעין מקום חשוב במאמצים לקראת הסדרים פוליטיים בזירות שונות בעולם .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר