ד"ן, רבין ונרקיס בעיר העתיקה, אז החלו השיחות לגיבוש מסמך שחאדה