הווירוס לא עוצר במחסום

גם בעידן העימות הישראלי פלססיני יש מקום לשיתוף פעולה בין היתר בתחום הבריאות כי גם הבריאות היא נכס אס 0 ר 0 גי מאת : תמרה ברנע מנהלת תוכנית מזה"ת של הג'וינס לקידום ש"פ בבריאות ובשיקום הסכסוך הפוליטי והעימות הצבאי המתמשכים באזורנו גובים מחיר כבד בחיי אדם , בבריאות הפיזית והנפשית של האוכלוסיה , בערכים הקשורים לכבוד האדם ולמשמעות החיים . זאת לצד פגיעה בתשתיות אזרחיות , ביכולת הכלכלית , בסביבה האקולוגית ועוד . עימות מזוין המתמשך על פני עשרות שנים , הוא גורם סיכון חמור לבריאות הציבור , ישראלי כפלסטינ , בדורנו ובדורות הבאים . השפעותיו יתבטאו בנזקים מצטברים של חרדות וטראומות , התגברות השנאה והאלימות , הידרדרות במצב התזונה של ילדים למשפחות עניות ופגיעה בהתפתחותם , עליה במספר הנכים , פגיעה במערכת המשפחתית , המשמעותית כל כך בחברה הישראלית והפלסטינית ועוד . הספרות המקצועית הבינלאומית הנוגעת לממשק שבין בריאות וצבא עוסקת בעיקר בהשפעת תחלואה ואפידמיות על נצחון צד אחד במלחמה , או תבוסת הצד השני , וממעטת לעסוק  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר