ראש השב"כ לשעבר, יי פוי נושא דברים לזכרו של עמה בערב הזכרון במל"מ